Home


Welkom bij Auticoach Janne!

Ik ben gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van mensen met (een vermoeden van) autisme en/of AD(H)D. Daarbij richt ik me op mensen met een normaal tot hoog IQ.

Naast dat ik jarenlang ervaring als maatschappelijk werker heb, ben ik ervaringsdeskundige met autisme en ADD. 

Ik stel me gelijkwaardig en nuchter op. Door eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om niet over mijn eigen grenzen te gaan. Door te leren luisteren naar je eigen gevoel en lijf, vinden waar je eigen kracht ligt, kan je zoveel meer uit het leven halen.
Het is belangrijk om stil te blijven staan bij wat jij wil, en je niet automatisch te conformeren aan wat je denkt dat de maatschappij/anderen van je verwachten. Leef je eigen leven! 

Autisme zie ik niet als een stoornis, maar als een ander ontwikkeld brein. Op deze manier benader ik mensen en gaan we samen op zoek naar kwaliteiten die sterker ontwikkeld zijn, juist door jouw autisme. Centraal staat dat we kijken naar wat autisme voor jou als persoon betekent.